AROSS Kalender

Klik hier voor de volledige AROSS kalender
AROSS Clubhuis
Ossestraat 13/15 (geenpostadres!)
5367 NE MACHAREN
Tel: 0412-644487

De website is op:
27-dec-17
gewijzigd

Reactie of opmerkingen, stuur een bericht naar:

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van onze vereniging valt samen met het kalenderjaar.

  Contributie :

Jaarcontributie per 1 januari 2017 voor alle leden die het voorafgaand jaar ook lid zijn geweest:

        Senioren, > 18 jaar  : € 235,- per  kalenderjaar
        Junioren, 11 – 14 jaar : € 125,- per kalenderjaar
        Junioren, 15 - 17 jaar : € 175,- per kalenderjaar
     

Vanaf het derde lid - afdalend in volgorde naar leeftijd - behorend tot en inwonend bij hetzelfde gezin - geldt een jaarcontributie van € 120,- zoals in het huishoudelijk reglement bepaald.

  Lid worden : Aanmelden via aanmeldformulier waarna:
     

Onervaren roeiers:
- 3 gratis proeflessen op afspraak
- 7 weken instructielessen voor €  85,- (te betalen op onderstaande bankrekening)
               
Contributie nieuwe leden  € 235,- naar rato van instapmoment, afgerond op een veelvoud van € 5,- naar boven.

Voorbeeld: U meldt uzelf aan op 1 maart, op afspraak volgt u 3 proeflessen en 7 weken instructielessen voor € 85,- en op 1 juni wordt u lid voor € 235,- x 7/12 = € 140,-
(Voor een aanstaand jeugdlid van 12 jaar zou dit zijn € 125,- x 7/12 = € 75,-)

Ervaren roeiers
Deze kunnen direct lid worden (behoeven geen instructielessen te volgen) en betalen contributie naar rato van instapmoment.

Leden die lid zijn geweest in het voorafgaand kalenderjaar, zijn voor het lopende kalenderjaar weer de volledige contributie verschuldigd. Ook indien zij hebben opgezegd en later in het lopende kalenderjaar weer lid willen worden.

  Betaling contributie :

Bij aanvang van het kalenderjaar, uiterlijk voor 1 maart of direct bij aanvang lidmaatschap op bankrekening:
NL 05 RABO 0180472151 tnv AROSS onder vermelding van de naam voor wie contributie en het jaar waarvoor betaald wordt.
Contributie is inclusief de jaarlijkse KNRB-bijdrage.


Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per mail bij de secretaris worden opgezegd vóór en per het einde van het kalenderjaar.
Geen restitutie van contributie bij opzegging tijdens het kalenderjaar ivm jaarbegroting.

Uitzonderingen hierop:

1. (jeugd)leden die voor aanvang van het kalenderjaar kenbaar hebben gemaakt  ingaande nieuwe schooljaar elders te gaan studeren. Zij betalen 8/12 van de contributie bij aanvang van het kalenderjaar.

2. Bij ziekte waardoor u langer dan 6 maanden niet kunt roeien. Dit dient u schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken bij de secretaris waarna verrekening plaats kan vinden in overleg met de penningmeester.

    Terug naar de hoofdpagina

 


Weersverwachting
ArOss
Weeronline.nl - Meer weer in Ossweeronline.nl Altijd jouw weer

Rowing world