Toon goed zeemanschap

Je bent verplicht gevaarlijke situaties te voorkomen, ook als je voorrang hebt. Breek dus soms een training af. Ook dan gelden de vaarregels,

Klein wijkt voor groot

Kleine schepen wijken voor grote schepen. Voorrang op het water moet je krijgen en mag je niet afdwingen!

Houd stuurboord

Schepen die geen stuurboord varen, moeten voor je wijken. Maar vaar defensief, je kunt bijvoorbeeld een binnenvaartschip niet dwingen uit te wijken.

Vertrek

Vertrek je van het vlot bij AROSS? Wacht totdat het kanaal vrij is of bijvoorbeeld een vertrekkend binnenvaartschip weg is.

Brug bij Macharen

Brug in bedrijf

De brug bij Macharen heeft een bruglicht boven het bruggat en wordt op (afstand) bediend.

 • Het oranje licht boven het bruggat betekent dat als het veilig is, je door kan varen. Als het gele dooft gaat de brug open.
 • De bruglichten naast het bruggat staan standaard op rood. Als het gele licht dooft gelden de zijlichten.
 • De brug gaat open:
  • Bij alleen rood boven moet je stoppen.
  • Bij rood boven en daaronder groen, mag jij als eerste roeien.
 • De brug is open:
  • Bij rood moet je wachten.
  • Bij alleen groen mag je nu doorvaren.
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Als het veilig is mag je doorvaren. Let op tegenliggers.

De brug is open en je mag doorvaren

Als het gele middenlicht dooft gaat de brug open en gelden de zijlichten.

De brug is open en je moet wachten.

Brug buiten gebruik.

Wanneer de stoplichten op dubbelrood staan, twee rode lichten boven elkaar, wordt de brug niet bedient. Dit is standaard op Nieuwjaarsdag, Eerste en tweede Kerstdag. Indien het oranje licht onder de brug brandt, mag je doorvaren, maar brandt het oranje licht niet dan mag je er niet onderdoor.

Brug gesloten, doorvaart mogelijk

Brug gesloten, doorvaart niet mogelijk

Sluis bij Macharen

Sluis in bedrijf

De sluis van Macharen staat het gehele jaar open en sluit alleen als de waterstand te hoog komt. Roeiende vanuit AROSS staan de stoplichten voor de sluis standaard op groen, komende vanaf de Maas staan de stoplichten standaard op rood. Alleen als er een binnenvaartschip richting AROSS gaat, draaien de kleuren van stoplichten om. Er staat ook een stoplicht op de dijk vlak voor de sluis aan de kant van Megen. Echter, komende vanaf de Maas is deze slecht te zien omdat deze aan bakboordzijde staat.

Let op! Soms is men vergeten de lichten weer in de originele stand terug te zetten. Let dus altijd op.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Invaart of uitvaart toegestaan

Invaart of uitvaart verboden

Invaart verboden, wordt aanstonds toegestaan

Sluis buiten bedrijf

Wanneer de stoplichten op dubbelrood staan, twee rode lichten boven elkaar, is doorvaart door de sluis verboden; de sluis is buitenwerking. Echter, op Nieuwjaarsdag, Eerste en tweede Kerstdag is de sluis standaard buiten bedrijf. Je kan dan wel doorvaren.

Invaart verboden