Veiligheid voor mens en materiaal bij roeien staat voorop. Oefenen van techniek, ervaring opdoen met situaties en leren anderen te laten doen wat de stuurman wil. Kun je dat in praktijk brengen ? Laat het dan maar zien bij een test, een examen.

In het kanaal in Oss hebben we te maken met vrachtschepen, andere roeiboten, wind uit alle richtingen, dukdalven, vissers bruggen en ons eigen vlot. Dus kijken, kijken, denken en dan doen zonder aarzelen.

Door de corona periode zijn in het eerste half jaar geen examens afgenomen. Daardoor kon vooral in skiffs langer worden geoefend. Op 2 zaterdagen in september hebben meerdere kandidaten voor de examencommissie hun kunnen laten zien. Met wisselend succes. De geslaagden gefeliciteerd, de anderen niet getreurd, met wat meer oefening de volgende keer wel raak.

De boot ligt in het water en nu?

Aanleggen? Gaat het goed?

Presicie sturen langs het vlot

Nabespreking