Vorig jaar werden de plannen ontvouwd om de de doorstroom te vergroten en de overlast bij hoog water van de Maas te verkleinen. Naast het plan om de oude geul van de Maas in ere te herstellen en een nieuwe nevengeul bij Maasbommel te graven, komt de gemeente West Maas en Waal met een nieuw plan om een doorsteek te maken bij de Gouden Ham. Het plan is om bij Moringerwaarden een doorsteek richting Appelterm op Maas te maken waardoor de waterstand wordt verlaagd met minder blauwalg in de Gouden Ham. Dit plan past binnen het rivierverruimings- en dijkversterkingsproject Meanderende Maas.

De plannen worden zo snel mogelijk doorrekend en als deze doorsteek wordt gemaakt dan krijgen wij als roeiers een interessant rondje erbij. We kunnen dan via de oude geul, Gouden Ham, stroom afwaarts op de Maas richting de oude Geul roeien. Ons roeiwater wordt in de toekomst steeds mooier!