Zondag 19 juli was voor AROSS een dag met een feestelijk tintje: er kon weer een Onderlinge worden georganiseerd. Per 1 juli was het ploegroeien weer toegestaan. Nu behoort het  meten van de onderlinge krachten ook weer tot de mogelijkheden. Uiteindelijk roeiden twee dubbel vieren, één boord vier, twee dubbel tweeën, één C3 en 4 skiffs mee. Natuurlijk was het samenzijn, met in achtneming van de RIVM-richtlijnen, heel belangrijk, maar presteren op het water ook. De dubbeltwee van Frans en Peter roeiden de snelste tijd, Het blik ging echter naar skiffeur Lourens. Hij werd beloond omdat hij de stoute schoenen aantrok om al na een klein aantal skiff lessen deze Onderlinge alleen te roeien. Chapeau!

Omdat het perfect weer was kon iedereen na afloop,op gepaste afstand, borrelen en genieten van hapjes.