De werkzaamheden aan de nieuwe ligplaats in de Osse haven zijn afgerond. Aan de oostzijde van het burgemeester Delenkanaal zijn nieuwe remmingswerken geplaatst en hierdoor is de vrije doorvaart richting de Maas beperkter: we moeten extra voorzichtig te zijn als er schepen zijn afgemeerd. Kortom overtuig je ervan dat er geen beroepsvaart op jouw voorgenomen route is of komt.