Het C-scullen is het eerste examen voor eerstejaars roeiers om aan te tonen dat zij over voldoende roeivaardigheden beschikken om vervolgens bv glad te gaan roeien of te leren sturen. De roeivaardigheden omvat theoretische kennis van oa de boot en praktische vaardigheden zoals de slag volgen, clippen, ronden of strijken en de commando’s van de stuur opvolgen zoals ‘vallen’, ‘slippen’ of een noodstop maken. Zeven eerstejaars roeiers hebben ten overstaand van de examencommissie al deze vaardigheden getoond en bleken over voldoende theorie kennis te beschikken. Dus: alle zeven zijn geslaagd! Proficiat!