Tijdens een zeer geanimeerde Nieuwjaarsbijeenkomst is getoast op 2023 en 2023 is een bijzonder jaar want AROSS bestaat 40 jaar.

Reden voor een jubileum commissie, bestaande uit Ingeborg, Stephanie, Leontien en Gijs. Zij gaan de festiviteiten die gepaard gaan met het lustrum organiseren.

Als er bij de leden een ideeën zijn die de feestvreugde kunnen verhogen gaarne contact opnemen met een lid van de lustrum commissie.

De aftrap voor het lustrumjaar was het plaatsen van een kerstboom waarin door de leden op papierenballen de wensen voor 2023 konden worden genoteerd. De kerstboom wordt op een goede plaats geplant en de wensen zijn bewaard.

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van 2024 zal nagegaan worden wat er van de wensen is terecht gekomen.