Om de doorstroom te vergroten en de overlast bij hoog water van de Maas te verkleinen zijn er allerlei plannen in ontwikkeling. Eén hiervan is oude geul van de Maas in ere te herstellen waardoor er een nieuwe recreatie geul ontstaat. Deze recreatie geul komt, globaal, te lopen van net ten noorden van de sluis bij Macharen tot de Maas tegenover de monding van de Gouden Ham. Het is de bedoeling dat alleen roeiboten, kano’s en kleine recreatieve boten gebruik maken van deze geul. Door deze komst van deze nieuwe geul kunnen we straks naar de Gouden Ham roeien zonder gebruik te maken van het Burg. Delenkanaal en de Maas. Een prachtige ontwikkeling!

Omdat AROSS een stakeholder is, is er overleg geweest met AROSS over risico’s en beheersmaatregelen. Voor AROSS is veiligheid een belangrijk punt met name bij de sluis. Daarnaast is de vrees dat deze nieuwe geul ook wordt gebruikt door jetski’s. De zienswijze van AROSS wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling en het is de bedoeling dat eind van het jaar een concept gereed is waarna de inspraak ronden gaan volgen.

Er is een interactieve kaart beschikbaar waarop alle maatregelen van de meanderende Maas te zien zijn. Klik hier voor deze kaart