Ongewenste gedrag

Veilig sportklimaat

Een vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de organisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, daar een vraag over heeft of er met iemand over wil praten. Een vertrouwenscontactpersoon is er voor de leden, ouders, bestuur, begeleiders en toeschouwers.

AROSS heeft een eigen vertrouwenscontactpersoon en de KNRB heeft een vertrouwenscontactpersoon, te weten:

 • José Vissenberg, AROSS lid.
  Zij is de onafhankelijk vertrouwenspersoon van AROSS. In het dagelijks leven via haar werk heeft ze ervaring met de functie van vertrouwenspersoon. Zij is aanspreekpersoon voor onze leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. Zij is te bereiken via telefoonnummer: Klik hier om te bellen! of via vertrouwenspersoon.
 • Pieta van Dishoeck,onafhankelijk vertrouwenscontactpersoon van de KNRB.
  Meldingen aan Pieta worden in volstrekte vertrouwelijkheid behandeld. Wel zal er altijd een rapportage over de melding worden gedaan aan het KNRB bestuur (eventueel anoniem) zodat de roeibond weet wat er speelt in roeiend Nederland. Pieta is te bereiken via: knrb of telefonisch buiten werktijd: 06-24634822. Een berichtje sturen via WhatsApp naar bovenstaand mobiel nummer kan ook, Pieta antwoordt na werktijd.
  Bij afwezigheid of spoed kan ook gebeld worden op 0900–2025590 (vertrouwenspunt voor de sport). De bereikbaarheid van het vertrouwenspunt sport is uitgebreid met WhatsApp 06-53646928. Meldingen (ook via WhatsApp) worden als vertrouwelijke informatie behandeld. Als je een melding wil doen kun je zelf kiezen of je dit bij onze eigen vertrouwenscontactpersoon doet of bij de contactpersoon van de KNRB.

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders

AROSS onderschrijft de gedragsregels voor coaches en begeleiders zoals opgesteld door het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF. Dit betekent dat een trainer, coach of begeleider:

 • ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING
  Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.
 • KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN
  Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie.
  Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.
 • IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES
  Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.
 • IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET
  Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.
 • RESPECTEERT HET PRIVÉ LEVEN VAN DE SPORTER
  Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.
 • TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN:
  Onthoud je van discriminerende, kleinerende of