In 2020 werden de eerste schetsen getoond om de doorstroom te vergroten en de overlast bij hoog water van de Maas te verkleinen. Eén hiervan is oude geul van de Maas in ere te herstellen waardoor er een nieuwe recreatie geul ontstaat. In het definitieve ontwerp van augustus 2023 wordt deze recreatie geul gerealiseerd. Deze geul loopt vanaf de Maas, tegenover de monding van de Gouden Ham, tot net ten noorden van de sluis. Helaas komt er geen doodsteek naar het het Burg. Delenkanaal zoals eerste de bedoeling was. De binnenvaartschippers vinden het te gevaarlijk als er plezierboten van af het Burg. Delenkanaal de recreatie geul in- of uitvaren

De monding van het Burg. Delenkanaal en de Maas wordt breder  en recht gemaakt. Hierdoor kunnen binnenvaartschepen eenvoudiger de Maas of het Burg. Delenkanaal opdraaien. De werkzaamheden moet volgend jaar, 2024, beginnen, het werk aan de dijken in 2026 gereed en in 2029 moeten de werkzaamheden aan het gehele project zijn afgerond.

Er is een interactieve kaart beschikbaar waarop alle maatregelen van de meanderende Maas te zien zijn. Klik hier voor deze kaart